Skip to content

Meer tijd voor je kind

De helft van de vaders wil meer tijd voor zijn kind. Bij moeders is dit een-derde. Ook wel logisch, want moeders zien hun kinderen vaak al meer. Dit blijkt ook wel uit de onderzoeksresultaten. Vaders missen hun kinderen meer dan moeders. Moeders zijn vaker op tijd thuis om nog tijd met hun kinderen te besteden.

En is werken leuk? Nou, het werkplezier wordt voor de meeste papa’s en mama’s in belangrijke mate bepaald door een goede balans tussen het werk- en familieleven.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *